IBF Halal Foods

ประเภทผลิตภัณฑ์
เลขที่รับรองฮาลาล
99 7271 727 0251
ชื่อผู้ผลิต
บริษัทไอบี เทเลวิชั่น จำกัด
ที่อยู่
127 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 โทร 02-318-9045, 02-318-9399, 02-717-8534
ทะเบียนฮาลาลที่
ผู้รับรอง
นายณเดช
วันที่รับรอง
22 เมษายน 2558
วันหมดอายุ
20 เมษายน 2559
รายละเอียดผลิตภัณฑ์